Προθεσμίες για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.

Προθεσμίες για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Σχολών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Προθεσμία για τις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών

Συμμετοχή στις Πανελλαδικές εξετάσεις (ΠΑΛΑΙΟ σύστημα)