Ύλη εξεταστέα για Α’ & Β΄ Λυκείου

Σας ενημερώνουμε ότι για τις τάξεις Α΄ και Β΄ η εξεταστέα ύλη είναι ίδια με την διδαχθείσα.