Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005)

Προθεσμία κατάθεσης δελτίου απογραφής από 02 Ιανουαρίου 2023 έως 31 Μαρτίου 2023

Για τις οδηγίες πατήστε ΕΔΩ