Προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) για Σχολές του Λιμενικού Σώματος, Στρατιωτικές, Πυροσβεστικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας

Εξεταστικά Κέντρα για Φ.Α.

Οι μαθητές του Λυκείου μας που εξετάζονται προφορικά θα πρέπει να παρουσιάζονται στο ΕΕΚ, 2ο Γυμνάσιο Άνω Τούμπας, που βρίσκεται στη διεύθυνση Τυρολόης 17.

Ακολουθεί ο ενημερωτικός πίνακας για όλα τα Εξεταστικά και Βαθμολογικά Κέντρα για Φ.Α.