Συμμετοχή στην Πανελλαδικές εξετάσεις (ΝΕΟ σύστημα)

Η διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το έτος 2019-2020

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ, για να ενημερωθείτε για τη
διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το έτος 2019-2020.

Διδακτέα-εξεταστέα ύλη για το έτος 2019-2020

Παρακάτω θα βρείτε την τροποποίηση διδακτέας-εξεταστέας ύλης για το έτος 2019-2020