Διαδικασίες για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου 2017

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) 2017 ξεκινούν από την Τετάρτη 21-6-2017 και ολοκληρώνονται την Παρασκευή  14-7-2017.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ

Μηχανογραφικά Δελτία 2017

Οριστήκαμε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για την Ισπανική γλώσσα

Το Λύκειο μας ορίστηκε Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο για την Ισπανική γλώσσα. Η εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος θα γίνει το Σάββατο 24/06/2017 και ώρα έναρξης εξέτασης ορίστηκε η 15:00.

Οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν νωρίτερα τουλάχιστον 50 λεπτά, δηλαδή κατά τις 2:10 μμ.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου για να πληροφορηθείτε για όλα τα ειδικά μαθήματα.

Ειδικά Μαθήματα

Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) έτους 2017

Θέμα: Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) έτους 2017.

Με την παρούσα εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν ΜΟΝΟ τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ.

Όλοι οι υποψήφιοι για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ έχουν ήδη υποβάλει Αίτηση – Δήλωση, με την οποία δήλωσαν όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή τους στις εν λόγω εξετάσεις. Υπενθυμίζουμε τη σχετική με την Αίτηση-Δήλωση εγκύκλιό μας Φ251/28321/Α5/20-2-2017 (ΑΔΑ: 6ΦΕ64653ΠΣ-ΓΘ2), με την οποία είχαν καθοριστεί οι διαδικασίες και οι δικαιούχοι συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ. Μετά την υποβολή των Αιτήσεων -Δηλώσεων των υποψηφίων δημιουργήθηκε το αρχείο των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων.

Διαβάστε όλη την εγκύκλιο