Η εγκατάσταση του μετεωρολογικού μας σταθμού

Στις 15/11/2019 έγινε η τοποθέτηση του μετεωρολογικού μας σταθμού στην ταράτσα του σχολείου μας. Η βοήθεια του γυμναστή μας κ. Άγιου Ευστράτιου ήταν καταλυτική.

Έτσι μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα των μετρήσεων που γίνονται με τον raspberry PI και την ειδική πλακέτα μετεωρολογικών μετρήσεων. Όλα αυτά σε κατανοητά διαγράμματα.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 2018

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να απολαύσετε την εξαιρετική δουλειά των μαθητών του Λυκείου μας, υπό την καθοδήγηση των καθηγητών κ. Ευστράτιου Άγιου και κ. Μάριου Ελευθεριάδη.

 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 2017-2018

 

Οδηγός όρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

 

Δράσεις του 32ου ΓΕ.Λ. Θεσσαλονίκης

ΔΡΑΣΕΙΣ

 ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

 Το σχολείο μας όπως και τα προηγούμενα χρόνια ανάπτυξε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017 ποικίλα προγράμματα και δραστηριότητες  στα οποία συμμετείχαν πολλοί μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας.

Συγκεκριμένα:  ……

Κατεβάστε όλο το έγγραφο

Δράσεις του 32ου ΓΕΛ

9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Δημιουργία μετεωρολογικού σταθμού με Raspberry PI