Ωράριο λειτουργίας

Σύμφωνα με την Υ.Α. 151978/ΓΔ4 7/11/2020 ΦΕΚ Β 4900 το ωράριο λειτουργίας για την ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ) είναι το παρακάτω.

Το ωράριο λειτουργίας για την ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) είναι το παρακάτω.

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)