Ενημέρωση Γονέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ενημέρωση γονέων πραγματοποιείται πλέον μέσω του συστήματος WEBEX. Για την ώρα και την ημέρα της ενημέρωσης, ο Διευθυντής σας ενημερώνει με προσωπικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο.

 

 

Πατήστε Ctrl <+> μερικές φορές για να κάνετε μεγέθυνση της φωτογραφίας. Μπορείτε να επαναφέρετε το αρχικό μέγεθος με Ctrl <->

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ενημέρωση γονέων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11-12-2019 και ώρα από 17:00 μέχρι 19:00. Η ενημέρωση αφορά στην επίδοση και φοίτηση των μαθητών και μαθητριών μας.