Βουλή των Εφήβων 2022-2023

Κατά το τρέχον σχολικό έτος το σχολείο μας υλοποίησε για μία ακόμη φορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Βουλή των Εφήβων: Βήματα Δημοκρατίας- Κάνοντας πράξη τη συμμετοχή”. Η θεματική που απασχολεί την ΚΖ’ Σύνοδο είναι η καταπολέμηση της βίας. Μέσα από βιωματικές δράσεις και συζητήσεις οι μαθητές προβληματίστηκαν πάνω στο θέμα αυτό, συνειδητοποίησαν την έκταση και τις παραμέτρους του και αναζήτησαν τρόπους εξάλειψής του. Παράλληλα ήρθαν σε επαφή με τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, που μπορούν να αποτελέσουν ανάχωμα τόσο στη βία όσο και σε άλλες κοινωνικές παθογένειες, και αντιλήφθηκαν ότι η δημοκρατία είναι η μόνη ασφαλής διέξοδος σε κάθε σύγχρονο κοινωνικό πρόβλημα.