9ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Δημιουργία μετεωρολογικού σταθμού με Raspberry PI