Δύο ποιήματα μαθήτριάς μας

Οι ευαισθησίες και τα χαρίσματα των μαθητών μας, μερικές φορές αποτυπώνονται και σε ποιήματα.

Χορτιάτης

Ακόμα θυμάμαι Κύπρος