Από 2 έως 20 Μαΐου η υποβολή δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών

Κατεβάστε την εγκύκλιο για τα δικαιολογητικά για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις των Στρατιωτικών Σχολών από τον σύνδεσμο του Υπουργείου Παιδείας.

Στρατιωτικές Σχολές 2019