Πρόσκληση-Επιλογή-Κατανομή Στρατιωτικού Προσωπικού (Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2004

Κατεβάστε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ από ΕΔΩ

Κατεβάστε τις ΟΔΗΓΙΕΣ από ΕΔΩ