Απόκτηση κωδικών Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ) και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ)

Προθεσμία: από την Τρίτη 21 Ιουνίου ως και την Πέμπτη 30 Ιουνίου.

Για το σχετικό έγγραφο πατήστε ΕΔΩ