Υποβολή δικαιολογητικών για εξέταση υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έως το τέλος Ιανουαρίου 2023.

Για την εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ