Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Θεσσαλονίκης στο σχολείο μας.


Την Παρασκευή 17/2/23 εκπρόσωποι της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης ενημέρωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία τους μαθητές της Α΄ Λυκείου για τους τρόπους προστασίας τους σε περίπτωση φυσικών καταστροφών αλλά και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Ευχαριστούμε θερμά τους υπεύθυνους της εν λόγω δράσης και τους εκλεκτούς εισηγητές για την επιτυχημένη και ιδιαίτερα χρήσιμη ενημέρωση!