Σχολές Πυροσβεστικής: Η Προκήρυξη για τους υποψηφίους- Αιτήσεις από 13 έως και 20 Μαρτίου

Για την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για το Δελτίο Υγεινομικής Εξέτασης Υποψηφίου πατήστε ΕΔΩ