Στρατολογία, γεννημένοι το 2001

Επανερχόμαστε με την πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων, γεννηθέντων το έτος 2001. (Η αρχική ανάρτηση είχε γίνει στις 26/11/2018)

Διαβάστε το έγγραφο για τους μαθητές που γεννήθηκαν το 2001 και πρέπει να παρουσιαστούν στις Στρατολογικές Υπηρεσίες και να καταθέσουν Απογραφικό Δελτίο το πρώτο τρίμηνο του 2019.

Στρατολογία γεννημένοι το 2001