Ενημέρωση μαθητών ΓΕΛ σχ. έτους 2018-2019 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019

ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2018-2019 και των αποφοίτων – υποψηφίων για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2019 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΣΧΕΤ:  1. Ν. 4485 (ΦΕΚ 114 Α’/04-08-2017)

  1. Φ.253/142542/Α5 (ΦΕΚ 2995 B’/31-08-2017) Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει.

Δείτε την εγκύκλιο παρακάτω…

egkyklios